Kenya

País (Mapa)
Kenya
Tipus d’estat
Superfície km²
580.367
Població estimada en milers juliol de 2015
46.050,30
Densitat estimada h/km² (2015)
79,30
Capital
Nairobi
Unitat monetària
xíling kenyà
Població darrer cens
38.610.097
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
73,90
Taxa total de fecunditat 2015
4,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
64,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
60,30
Població urbana (%) 2014
25,20
Arròs (1.000 t) 2014
112,30
Blat (1.000 t) 2014
328,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
3.513,20
Cafè (1.000 t) 2013
39,80
Patates (1.000 t) 2014
1626.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
425,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
84,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
15,40
Aviram (1.000 t) 2013
25,80
Pesca (1.000 t) 2013
186,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
20,00
Prats i pastures
77,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
54.443
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1227
% Població activa (2014) Agricultura
17,50
% Població activa (2014) Indústria
19,30
% Població activa (2014) Serveis
63,20
Importació % PNB 2014
33,90
Exportació % PNB 2014
16,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
17,20
IDH Índex 2013
147,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
78,00
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.215
Telèfon fix 100 hab 2013
0,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
71,80
Usuaris internet 100 hab 2011
28,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
14,00
Habitants per habitatge 2005
4,40