Kirguizistan

País (Mapa)
Kirguizistan
Tipus d’estat
Superfície km²
199.951
Població estimada en milers juliol de 2015
5.940,00
Densitat estimada h/km² (2015)
29,70
Capital
Bixkek
Llengua
Unitat monetària
som
Població darrer cens
5.107.700
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
20,20
Taxa total de fecunditat 2015
3,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
74,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,80
Població urbana (%) 2014
35,60
Arròs (1.000 t) 2014
28,20
Blat (1.000 t) 2014
572,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
556,10
Patates (1.000 t) 2014
1320.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
98,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
52,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
16,30
Aviram (1.000 t) 2013
6,00
Pesca (1.000 t) 2013
0,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
12,00
Prats i pastures
87,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
7.226
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1303
% Població activa (2014) Agricultura
31,70
% Població activa (2014) Indústria
20,20
% Població activa (2014) Serveis
48,10
Importació % PNB 2014
88,10
Exportació % PNB 2014
36,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
7,10
IDH Índex 2013
125,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.848
Telèfon fix 100 hab 2013
8,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
121,40
Usuaris internet 100 hab 2011
20,00
Diaris per 1.000 hab 2004
0,90
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
51,00
Habitants per habitatge 2005
4,30