Kiribati

País (Mapa)
Kiribati
Tipus d’estat
Superfície km²
726
Població estimada en milers juliol de 2015
112,40
Densitat estimada h/km² (2015)
154,90
Capital
Bairiki
Llengua
Unitat monetària
dòlar australià
Població darrer cens
103.058
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
57,00
Taxa total de fecunditat 2015
3,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
69,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
63,00
Població urbana (%) 2014
44,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,90
Aviram (1.000 t) 2013
0,80
Pesca (1.000 t) 2013
93,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
94,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
5,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
175
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1705
% Població activa (2014) Agricultura
22,10
% Població activa (2014) Indústria
16,10
Importació % PNB 2014
110,80
Exportació % PNB 2014
10,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
13,60
IDH Índex 2013
133,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
12,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.780
Telèfon fix 100 hab 2013
8,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
16,60
Usuaris internet 100 hab 2011
10,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
14,00
Habitants per habitatge 2005
6,60