Kosovo

País (Mapa)
Kosovo
Tipus d’estat
Superfície km²
10.908
Població estimada en milers juliol de 2015
1.859,20
Densitat estimada h/km² (2015)
159,00
Capital
Priština
Llengua
Unitat monetària
euro
PNB $ EUA 2013 (en milions)
6.837
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2972
% Població activa (2014) Agricultura
4,60
% Població activa (2014) Indústria
28,40
% Població activa (2014) Serveis
67,10
Importació % PNB 2014
51,20
Exportació % PNB 2014
19,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
411,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,30