Kuwait

País (Mapa)
Kuwait
Tipus d’estat
Superfície km²
17.818
Població estimada en milers juliol de 2015
3.892,10
Densitat estimada h/km² (2015)
218,40
Capital
Kuwait
Llengua
Unitat monetària
dinar de Kuwait
Població darrer cens
3.065.850
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
2,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,50
Taxa total de fecunditat 2015
2,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,60
Població urbana (%) 2014
98,30
Blat (1.000 t) 2014
0,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
48,10
Patates (1.000 t) 2014
47.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
2,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
22,50
Aviram (1.000 t) 2013
40,10
Pesca (1.000 t) 2013
4,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
7,20
Prats i pastures
89,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
175.831
PNB $ EUA 2013 (per capita)
52198
% Població activa (2014) Agricultura
1,20
% Població activa (2014) Indústria
40,20
% Població activa (2014) Serveis
58,60
Importació % PNB 2014
26,50
Exportació % PNB 2014
71,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
35,20
IDH Índex 2013
46,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
96,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,80
Kilocalories al dia per capita 2014
3.314
Telèfon fix 100 hab 2013
15,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
190,30
Usuaris internet 100 hab 2011
74,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
20,00
Habitants per habitatge 2005
6,80