Laos

País (Mapa)
Laos
Tipus d’estat
Superfície km²
236.800
Població estimada en milers juliol de 2015
6.802,00
Densitat estimada h/km² (2015)
28,70
Capital
Vientiane
Llengua
Unitat monetària
kip
Població darrer cens
5.621.982
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
53,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
68,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
65,20
Població urbana (%) 2014
37,60
Arròs (1.000 t) 2014
4.002,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.412,40
Cafè (1.000 t) 2013
89,00
Patates (1.000 t) 2014
31.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
48,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
59,60
Aviram (1.000 t) 2013
24,80
Pesca (1.000 t) 2013
142,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
58,90
Prats i pastures
36,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
10.760
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1589
% Població activa (2014) Agricultura
71,30
% Població activa (2014) Indústria
8,30
% Població activa (2014) Serveis
20,20
Importació % PNB 2014
49,50
Exportació % PNB 2014
40,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
9,60
IDH Índex 2013
139,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
79,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.412
Telèfon fix 100 hab 2013
10,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
68,10
Usuaris internet 100 hab 2011
9,00
Diaris per 1.000 hab 2004
2,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
7,00
Habitants per habitatge 2005
6,10