Lesotho

País (Mapa)
Lesoto
Tipus d’estat
Superfície km²
30.355
Població estimada en milers juliol de 2015
2.135,00
Densitat estimada h/km² (2015)
70,30
Capital
Maseru
Llengua
Unitat monetària
loti
Població darrer cens
1.741.406
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
14,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
73,50
Taxa total de fecunditat 2015
3,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
50,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
49,90
Població urbana (%) 2014
26,80
Blat (1.000 t) 2014
13,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
80,00
Patates (1.000 t) 2014
124.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
13,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
4,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
3,70
Aviram (1.000 t) 2013
1,60
Pesca (1.000 t) 2013
0,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
13,30
Prats i pastures
86,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.230
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1075
% Població activa (2014) Agricultura
12,10
% Població activa (2014) Serveis
45,50
Importació % PNB 2014
104,50
Exportació % PNB 2014
41,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
900,40
IDH Índex 2013
162,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
79,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
13,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.597
Telèfon fix 100 hab 2013
2,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
86,30
Usuaris internet 100 hab 2011
4,00
Habitants per habitatge 2005
4,90