Letònia

País (Mapa)
Letònia
Tipus d’estat
Superfície km²
64.559
Població estimada en milers juliol de 2015
1.970,50
Densitat estimada h/km² (2015)
30,50
Capital
Riga
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
2.070.371
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
14,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
7,20
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
79,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
69,30
Població urbana (%) 2014
67,40
Blat (1.000 t) 2014
1.467,50
Patates (1.000 t) 2014
209.90
Carn bovina (1.000 t) 2013
16,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
42,90
Aviram (1.000 t) 2013
25,90
Pesca (1.000 t) 2013
116,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
63,80
Prats i pastures
35,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
30.886
PNB $ EUA 2013 (per capita)
15064
% Població activa (2014) Agricultura
7,30
% Població activa (2014) Indústria
24,10
% Població activa (2014) Serveis
68,60
Importació % PNB 2014
60,90
Exportació % PNB 2014
58,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
40,50
IDH Índex 2013
48,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.910
Telèfon fix 100 hab 2013
20,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
228,40
Usuaris internet 100 hab 2011
72,00
Diaris per 1.000 hab 2004
154,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
64,00
Habitants per habitatge 2005
2,50