Líban

País (Mapa)
Líban
Tipus d’estat
Superfície km²
10.400
Població estimada en milers juliol de 2015
5.850,70
Densitat estimada h/km² (2015)
562,60
Capital
Beirut
Llengua
Unitat monetària
lliura libanesa
Població darrer cens
3.779.859
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
4,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,00
Taxa total de fecunditat 2015
1,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
81,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,90
Població urbana (%) 2014
87,70
Blat (1.000 t) 2014
140,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
3,00
Patates (1.000 t) 2014
451.90
Carn bovina (1.000 t) 2013
47,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
14,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,80
Aviram (1.000 t) 2013
83,50
Pesca (1.000 t) 2013
5,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
19,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
17,60
Prats i pastures
62,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
47.221
PNB $ EUA 2013 (per capita)
9793
% Població activa (2014) Agricultura
7,20
% Població activa (2014) Indústria
13,80
% Població activa (2014) Serveis
79,00
Importació % PNB 2014
69,40
Exportació % PNB 2014
57,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
31,60
IDH Índex 2013
65,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
93,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.322
Telèfon fix 100 hab 2013
18,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
80,60
Usuaris internet 100 hab 2011
52,00
Diaris per 1.000 hab 2004
54,20
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
35,00
Habitants per habitatge 2005
4,30