Libèria

País (Mapa)
Libèria
Tipus d’estat
Superfície km²
111.369
Població estimada en milers juliol de 2015
4.503,40
Densitat estimada h/km² (2015)
40,40
Capital
Monròvia
Llengua
Unitat monetària
dòlar liberià
Població darrer cens
3.476.608
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
78,80
Taxa total de fecunditat 2015
4,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
62,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
60,20
Població urbana (%) 2014
49,30
Arròs (1.000 t) 2014
237,00
Cafè (1.000 t) 2013
0,70
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
9,80
Aviram (1.000 t) 2013
11,90
Pesca (1.000 t) 2013
9,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
6,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
17,10
Prats i pastures
76,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.946
PNB $ EUA 2013 (per capita)
453
% Població activa (2014) Agricultura
46,50
% Població activa (2014) Indústria
10,40
% Població activa (2014) Serveis
41,20
Importació % PNB 2014
82,20
Exportació % PNB 2014
25,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
652,20
IDH Índex 2013
175,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
47,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.348
Telèfon fix 100 hab 2013
0,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
59,40
Usuaris internet 100 hab 2011
3,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
8,00
Habitants per habitatge 2005
4,30