Líbia

País (Mapa)
Líbia
Tipus d’estat
Superfície km²
1.759.540
Població estimada en milers juliol de 2015
6.278,40
Densitat estimada h/km² (2015)
3,60
Capital
Trípoli
Llengua
Unitat monetària
dinar libi
Població darrer cens
5.298.152
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
27,00
Taxa total de fecunditat 2015
2,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
74,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
69,00
Població urbana (%) 2014
78,40
Blat (1.000 t) 2014
200,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
3,40
Patates (1.000 t) 2014
284.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
8,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
44,00
Aviram (1.000 t) 2013
125,00
Pesca (1.000 t) 2013
36,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
11,20
Prats i pastures
86,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
74.597
PNB $ EUA 2013 (per capita)
12029
% Població activa (2014) Agricultura
7,60
% Població activa (2014) Indústria
16,60
% Població activa (2014) Serveis
75,80
Importació % PNB 2014
64,40
Exportació % PNB 2014
33,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
5,20
IDH Índex 2013
55,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
91,00
Kilocalories al dia per capita 2014
3.210
Telèfon fix 100 hab 2013
12,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
165,00
Usuaris internet 100 hab 2011
17,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
37,00
Habitants per habitatge 2005
6,30