Liechtenstein

País (Mapa)
Liechtenstein
Tipus d’estat
Superfície km²
160
Població estimada en milers juliol de 2015
37,50
Densitat estimada h/km² (2015)
234,60
Capital
Vaduz
Llengua
Unitat monetària
franc suís
Població darrer cens
36.149
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,40
Població urbana (%) 2014
14,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
53,90
Prats i pastures
46,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
5.647
PNB $ EUA 2013 (per capita)
152933
% Població activa (2014) Agricultura
0,80
% Població activa (2014) Indústria
42,20
% Població activa (2014) Serveis
57,00
Importació % PNB 2014
150,70
Exportació % PNB 2014
179,30
IDH Índex 2013
18,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,10
Telèfon fix 100 hab 2013
49,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
104,10
Usuaris internet 100 hab 2011
85,00
Habitants per habitatge 2005
2,50