Lituània

País (Mapa)
Lituània
Tipus d’estat
Superfície km²
65.300
Població estimada en milers juliol de 2015
2.878,40
Densitat estimada h/km² (2015)
44,10
Capital
Vílnius
Llengua
Unitat monetària
lita
Població darrer cens
3.043.429
Taxa de creixement anual (%) 2015
-1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
15,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,20
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
79,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,90
Població urbana (%) 2014
66,50
Blat (1.000 t) 2014
3.230,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
115,00
Patates (1.000 t) 2014
468.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
37,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
106,00
Aviram (1.000 t) 2013
87,50
Pesca (1.000 t) 2013
95,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
77,90
Prats i pastures
21,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
46.403
PNB $ EUA 2013 (per capita)
15381
% Població activa (2014) Agricultura
9,00
% Població activa (2014) Indústria
24,80
% Població activa (2014) Serveis
65,80
Importació % PNB 2014
81,60
Exportació % PNB 2014
81,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
8,70
IDH Índex 2013
35,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.470
Telèfon fix 100 hab 2013
20,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
151,30
Usuaris internet 100 hab 2011
65,00
Diaris per 1.000 hab 2004
107,80
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
68,00
Habitants per habitatge 2005
2,50