Luxemburg

País (Mapa)
Luxemburg
Tipus d’estat
Superfície km²
2.586
Població estimada en milers juliol de 2015
567,10
Densitat estimada h/km² (2015)
219,30
Capital
Luxemburg
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
512.353
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
1,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,60
Població urbana (%) 2014
89,90
Blat (1.000 t) 2014
77,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
1,70
Patates (1.000 t) 2014
19.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
8,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
7,40
Aviram (1.000 t) 2013
0,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
47,30
Prats i pastures
51,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
60.131
PNB $ EUA 2013 (per capita)
113373
% Població activa (2014) Agricultura
1,30
% Població activa (2014) Indústria
10,80
% Població activa (2014) Serveis
85,70
Importació % PNB 2014
168,10
Exportació % PNB 2014
203,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
863,00
IDH Índex 2013
21,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,70
Kilocalories al dia per capita 2014
3.620
Telèfon fix 100 hab 2013
50,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
148,60
Usuaris internet 100 hab 2011
91,00
Diaris per 1.000 hab 2004
254,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
56,00
Habitants per habitatge 2005
2,50