Macedònia del Nord

País (Mapa)
Macedònia
Tipus d’estat
Superfície km²
25.713
Població estimada en milers juliol de 2015
2.078,50
Densitat estimada h/km² (2015)
80,80
Capital
Skopje
Llengua
Unitat monetària
denar
Població darrer cens
2.022.547
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
9,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,20
Població urbana (%) 2014
57,00
Arròs (1.000 t) 2014
30,50
Blat (1.000 t) 2014
288,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
136,90
Patates (1.000 t) 2014
199.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
5,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
4,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
8,90
Aviram (1.000 t) 2013
2,30
Pesca (1.000 t) 2013
1,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
37,00
Prats i pastures
59,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
10.767
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5110
% Població activa (2014) Agricultura
18,00
% Població activa (2014) Indústria
30,60
% Població activa (2014) Serveis
51,40
Importació % PNB 2014
65,10
Exportació % PNB 2014
47,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
7,90
IDH Índex 2013
84,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.960
Telèfon fix 100 hab 2013
18,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
106,20
Usuaris internet 100 hab 2011
57,00
Diaris per 1.000 hab 2004
88,70
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
45,00
Habitants per habitatge 2005
3,60