Madagascar

País (Mapa)
Madagascar
Tipus d’estat
Superfície km²
587.041
Població estimada en milers juliol de 2015
24.235,40
Densitat estimada h/km² (2015)
41,30
Capital
Antananarivo
Unitat monetària
ariary
Població darrer cens
12.238.914
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
49,10
Taxa total de fecunditat 2015
4,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
67,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,00
Població urbana (%) 2014
34,50
Arròs (1.000 t) 2014
3.978,00
Blat (1.000 t) 2014
5,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
366,00
Cafè (1.000 t) 2013
64,00
Patates (1.000 t) 2014
224.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
172,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
13,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
58,50
Aviram (1.000 t) 2013
72,00
Pesca (1.000 t) 2013
112,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
8,50
Prats i pastures
90,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
10.612
PNB $ EUA 2013 (per capita)
463
% Població activa (2014) Agricultura
75,30
% Població activa (2014) Indústria
7,90
% Població activa (2014) Serveis
16,90
Importació % PNB 2014
43,00
Exportació % PNB 2014
30,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
3,40
IDH Índex 2013
155,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
64,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.063
Telèfon fix 100 hab 2013
1,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
36,90
Usuaris internet 100 hab 2011
2,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
2,00
Habitants per habitatge 2005
4,60