Malàisia

País (Mapa)
Malàisia
Tipus d’estat
Superfície km²
329.847
Població estimada en milers juliol de 2015
30.331,00
Densitat estimada h/km² (2015)
92,00
Capital
Kuala Lumpur
Llengua
Unitat monetària
ringgit
Població darrer cens
28.334.135
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
8,20
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,60
Població urbana (%) 2014
74,00
Arròs (1.000 t) 2014
2.645,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
3.929,00
Cafè (1.000 t) 2013
16,60
Carn bovina (1.000 t) 2013
30,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
231,40
Aviram (1.000 t) 2013
1.497,00
Pesca (1.000 t) 2013
1.750,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
73,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
22,90
Prats i pastures
3,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
312.433
PNB $ EUA 2013 (per capita)
10514
% Població activa (2014) Agricultura
12,20
% Població activa (2014) Indústria
27,40
% Població activa (2014) Serveis
60,30
Importació % PNB 2014
69,90
Exportació % PNB 2014
79,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
207,30
IDH Índex 2013
62,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.042
Telèfon fix 100 hab 2013
15,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
144,70
Usuaris internet 100 hab 2011
61,00
Diaris per 1.000 hab 2004
109,20
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
18,00
Habitants per habitatge 2005
4,50