Malawi

País (Mapa)
Malawi
Tipus d’estat
Superfície km²
94.276
Població estimada en milers juliol de 2015
17.215,20
Densitat estimada h/km² (2015)
182,60
Capital
Lilongwe
Llengua
Unitat monetària
kwacha de Malawi
Població darrer cens
13.077.160
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
68,60
Taxa total de fecunditat 2015
5,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
64,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,90
Població urbana (%) 2014
16,10
Arròs (1.000 t) 2014
131,00
Blat (1.000 t) 2014
1,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
86,60
Cafè (1.000 t) 2013
5,70
Patates (1.000 t) 2014
4668.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
38,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
33,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
89,20
Aviram (1.000 t) 2013
22,80
Pesca (1.000 t) 2013
116,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
64,50
Prats i pastures
33,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
5.146
PNB $ EUA 2013 (per capita)
315
% Població activa (2014) Agricultura
64,10
% Població activa (2014) Indústria
7,40
% Població activa (2014) Serveis
28,50
Importació % PNB 2014
56,10
Exportació % PNB 2014
45,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,90
IDH Índex 2013
174,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
65,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.364
Telèfon fix 100 hab 2013
0,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
32,30
Usuaris internet 100 hab 2011
3,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
13,00
Habitants per habitatge 2005
4,40