Maldives

País (Mapa)
Maldives
Tipus d’estat
Superfície km²
300
Població estimada en milers juliol de 2015
363,70
Densitat estimada h/km² (2015)
1.212,20
Capital
Male
Llengua
Unitat monetària
rupia maldiviana
Població darrer cens
341.256
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
3,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
9,00
Taxa total de fecunditat 2015
2,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
76,00
Població urbana (%) 2014
44,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,10
Pesca (1.000 t) 2013
129,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
42,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
42,90
Prats i pastures
14,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.836
PNB $ EUA 2013 (per capita)
8220
% Població activa (2014) Agricultura
14,60
% Població activa (2014) Indústria
15,70
% Població activa (2014) Serveis
67,00
Importació % PNB 2014
90,30
Exportació % PNB 2014
105,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
793,60
IDH Índex 2013
103,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.933
Telèfon fix 100 hab 2013
6,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
181,20
Usuaris internet 100 hab 2011
34,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
43,00
Habitants per habitatge 2005
6,50