Malta

País (Mapa)
Malta
Tipus d’estat
Superfície km²
316
Població estimada en milers juliol de 2015
418,70
Densitat estimada h/km² (2015)
1.324,90
Capital
La Valletta
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
417.432
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
5,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
82,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,00
Població urbana (%) 2014
95,30
Blat (1.000 t) 2014
16,20
Patates (1.000 t) 2014
12.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
5,90
Aviram (1.000 t) 2013
0,20
Pesca (1.000 t) 2013
6,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
12,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
87,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
9.971
PNB $ EUA 2013 (per capita)
23243
% Població activa (2014) Agricultura
1,20
% Població activa (2014) Indústria
21,60
% Població activa (2014) Serveis
77,10
Importació % PNB 2014
88,90
Exportació % PNB 2014
96,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
619,20
IDH Índex 2013
39,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.420
Telèfon fix 100 hab 2013
53,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
129,80
Usuaris internet 100 hab 2011
69,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
45,00
Habitants per habitatge 2005
3,10