Marroc

País (Mapa)
Morocco
Tipus d’estat
Superfície km²
446.550
Població estimada en milers juliol de 2015
34.377,50
Densitat estimada h/km² (2015)
77,00
Capital
Rabat
Llengua
Unitat monetària
dírham
Població darrer cens
29.680.069
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
28,30
Taxa total de fecunditat 2015
2,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,30
Població urbana (%) 2014
59,70
Arròs (1.000 t) 2014
33,10
Blat (1.000 t) 2014
5.115,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
97,40
Patates (1.000 t) 2014
1814.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
254,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
143,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,70
Aviram (1.000 t) 2013
365,80
Pesca (1.000 t) 2013
1.255,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
26,40
Prats i pastures
69,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
103.835
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3146
% Població activa (2014) Agricultura
39,20
% Població activa (2014) Indústria
21,40
% Població activa (2014) Serveis
39,40
Importació % PNB 2014
46,60
Exportació % PNB 2014
34,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
45,60
IDH Índex 2013
129,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
72,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.364
Telèfon fix 100 hab 2013
8,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
128,50
Usuaris internet 100 hab 2011
51,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
11,00
Habitants per habitatge 2005
5,30