Maurici

País (Mapa)
Maurici
Tipus d’estat
Superfície km²
2.040
Població estimada en milers juliol de 2015
1.273,20
Densitat estimada h/km² (2015)
624,10
Capital
Port Louis
Llengua
Unitat monetària
rupia de Maurici
Població darrer cens
1.237.000
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
13,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,10
Població urbana (%) 2014
39,80
Arròs (1.000 t) 2014
1,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,60
Patates (1.000 t) 2014
19.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
2,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,90
Aviram (1.000 t) 2013
48,70
Pesca (1.000 t) 2013
7,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
87,60
Prats i pastures
7,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
11.938
PNB $ EUA 2013 (per capita)
9593
% Població activa (2014) Agricultura
8,00
% Població activa (2014) Indústria
29,80
% Població activa (2014) Serveis
63,50
Importació % PNB 2014
63,10
Exportació % PNB 2014
53,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
11,80
IDH Índex 2013
63,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
90,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,50
Kilocalories al dia per capita 2014
3.135
Telèfon fix 100 hab 2013
29,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
123,20
Usuaris internet 100 hab 2011
35,00
Diaris per 1.000 hab 2004
77,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
34,00
Habitants per habitatge 2005
3,90