Mèxic

País (Mapa)
Mèxic
Tipus d’estat
Superfície km²
1.964.375
Població estimada en milers juliol de 2015
127.017,20
Densitat estimada h/km² (2015)
64,70
Capital
Mèxic
Llengua
Unitat monetària
peso mexicà
Població darrer cens
112.336.538
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
4,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
21,80
Taxa total de fecunditat 2015
2,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
79,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
74,60
Població urbana (%) 2014
79,00
Arròs (1.000 t) 2014
232,20
Blat (1.000 t) 2014
3.669,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
23.273,30
Cafè (1.000 t) 2013
231,60
Patates (1.000 t) 2014
1678.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
1.806,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
97,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.282,50
Aviram (1.000 t) 2013
2.838,30
Pesca (1.000 t) 2013
1.795,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
24,70
Prats i pastures
72,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.259.201
PNB $ EUA 2013 (per capita)
10293
% Població activa (2014) Agricultura
13,40
% Població activa (2014) Indústria
23,60
% Població activa (2014) Serveis
62,40
Importació % PNB 2014
33,70
Exportació % PNB 2014
32,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
476,00
IDH Índex 2013
71,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,10
Kilocalories al dia per capita 2014
3.089
Telèfon fix 100 hab 2013
16,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
85,80
Usuaris internet 100 hab 2011
36,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
16,00
Habitants per habitatge 2005
4,20