Moçambic

País (Mapa)
Moçambic
Tipus d’estat
Superfície km²
801.590
Població estimada en milers juliol de 2015
27.977,90
Densitat estimada h/km² (2015)
34,90
Capital
Maputo
Llengua
Unitat monetària
metical
Població darrer cens
20.252.223
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
11,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
92,30
Taxa total de fecunditat 2015
5,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
56,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
54,00
Població urbana (%) 2014
31,90
Arròs (1.000 t) 2014
155,70
Blat (1.000 t) 2014
20,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.357,20
Cafè (1.000 t) 2013
0,90
Patates (1.000 t) 2014
214.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
25,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
23,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
129,60
Aviram (1.000 t) 2013
25,40
Pesca (1.000 t) 2013
222,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
10,50
Prats i pastures
89,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
15.628
PNB $ EUA 2013 (per capita)
605
% Població activa (2014) Agricultura
81,00
% Població activa (2014) Indústria
19,00
Importació % PNB 2014
38,60
Exportació % PNB 2014
27,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
8,00
IDH Índex 2013
178,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
58,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.328
Telèfon fix 100 hab 2013
0,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
48,00
Usuaris internet 100 hab 2011
4,00
Diaris per 1.000 hab 2004
2,70
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
7,00
Habitants per habitatge 2005
4,20