Moldàvia

País (Mapa)
Moldàvia
Tipus d’estat
Superfície km²
33.846
Població estimada en milers juliol de 2015
4.068,90
Densitat estimada h/km² (2015)
120,20
Capital
Chişinău
Llengua
Unitat monetària
leu
Població darrer cens
3.386.673
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
11,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
12,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,60
Població urbana (%) 2014
44,90
Blat (1.000 t) 2014
1.101,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.556,20
Patates (1.000 t) 2014
268.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
9,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
2,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
61,70
Aviram (1.000 t) 2013
31,80
Pesca (1.000 t) 2013
9,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
12,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
73,60
Prats i pastures
14,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
7.970
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2285
% Població activa (2014) Agricultura
28,80
% Població activa (2014) Indústria
17,70
% Població activa (2014) Serveis
53,50
Importació % PNB 2014
78,90
Exportació % PNB 2014
42,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,60
IDH Índex 2013
114,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
8,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.420
Telèfon fix 100 hab 2013
35,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
106,00
Usuaris internet 100 hab 2011
38,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
62,00
Habitants per habitatge 2005
2,50