Mongòlia

País (Mapa)
Mongòlia
Tipus d’estat
Superfície km²
1.564.100
Població estimada en milers juliol de 2015
2.959,10
Densitat estimada h/km² (2015)
1,90
Capital
Ulan Bàtor
Llengua
Unitat monetària
tögrög
Població darrer cens
3.647.199
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
27,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
74,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
65,60
Població urbana (%) 2014
71,20
Blat (1.000 t) 2014
489,30
Patates (1.000 t) 2014
161.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
56,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
156,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,50
Aviram (1.000 t) 2013
0,10
Pesca (1.000 t) 2013
0,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
0,50
Prats i pastures
99,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
11.516
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4056
% Població activa (2014) Agricultura
35,00
% Població activa (2014) Indústria
18,20
% Població activa (2014) Serveis
46,80
Importació % PNB 2014
56,00
Exportació % PNB 2014
53,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
16,80
IDH Índex 2013
103,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.564
Telèfon fix 100 hab 2013
6,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
124,20
Usuaris internet 100 hab 2011
20,00
Diaris per 1.000 hab 2004
19,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
58,00
Habitants per habitatge 2005
4,40