Montenegro

País (Mapa)
Montenegro
Tipus d’estat
Superfície km²
13.812
Població estimada en milers juliol de 2015
625,80
Densitat estimada h/km² (2015)
45,30
Capital
Podgorica
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
620.029
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
6,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
74,20
Població urbana (%) 2014
63,80
Blat (1.000 t) 2014
2,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
3,30
Patates (1.000 t) 2014
150.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
4,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
2,50
Aviram (1.000 t) 2013
2,10
Pesca (1.000 t) 2013
2,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
33,60
Prats i pastures
63,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
4.417
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7109
% Població activa (2014) Agricultura
5,70
% Població activa (2014) Indústria
17,50
% Població activa (2014) Serveis
73,00
Importació % PNB 2014
59,90
Exportació % PNB 2014
39,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,60
IDH Índex 2013
51,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,70
Kilocalories al dia per capita 2014
3.040
Telèfon fix 100 hab 2013
27,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
159,90
Usuaris internet 100 hab 2011
40,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
39,00
Habitants per habitatge 2005
3,20