Myanmar

País (Mapa)
Myanmar
Tipus d’estat
Superfície km²
676.578
Població estimada en milers juliol de 2015
53.897,20
Densitat estimada h/km² (2015)
79,70
Capital
Naypyidaw
Llengua
Unitat monetària
kyat
Població darrer cens
50.279.900
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
56,70
Taxa total de fecunditat 2015
2,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
68,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,00
Població urbana (%) 2014
33,60
Arròs (1.000 t) 2014
26.423,30
Blat (1.000 t) 2014
185,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.693,40
Cafè (1.000 t) 2013
8,30
Patates (1.000 t) 2014
542.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
261,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
47,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
620,40
Aviram (1.000 t) 2013
1.195,80
Pesca (1.000 t) 2013
4.716,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
11,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
85,90
Prats i pastures
2,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
63.031
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1183
% Població activa (2014) Agricultura
67,80
% Població activa (2014) Indústria
32,20
Importació % PNB 2014
0,10
Exportació % PNB 2014
0,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,60
IDH Índex 2013
150,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
93,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
0,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.629
Telèfon fix 100 hab 2013
1,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
12,80
Usuaris internet 100 hab 2011
1,00
Habitants per habitatge 2005
4,80