Nepal

País (Mapa)
Nepal
Tipus d’estat
Superfície km²
147.181
Població estimada en milers juliol de 2015
28.513,70
Densitat estimada h/km² (2015)
193,70
Capital
Kàtmandu
Llengua
Unitat monetària
rupia nepalesa
Població darrer cens
26.494.504
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
34,70
Taxa total de fecunditat 2015
2,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
68,60
Població urbana (%) 2014
18,20
Arròs (1.000 t) 2014
5.047,00
Blat (1.000 t) 2014
1.883,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
2.283,20
Cafè (1.000 t) 2013
0,40
Patates (1.000 t) 2014
2817.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
227,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
53,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
18,70
Aviram (1.000 t) 2013
42,90
Pesca (1.000 t) 2013
57,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
55,30
Prats i pastures
41,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
18.179
PNB $ EUA 2013 (per capita)
654
% Població activa (2014) Agricultura
66,50
% Població activa (2014) Indústria
11,20
% Població activa (2014) Serveis
22,40
Importació % PNB 2014
40,30
Exportació % PNB 2014
12,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
3,70
IDH Índex 2013
145,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
64,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.653
Telèfon fix 100 hab 2013
3,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
76,80
Usuaris internet 100 hab 2011
9,00
Habitants per habitatge 2005
5,40