Nicaragua

País (Mapa)
Nicaragua
Tipus d’estat
Superfície km²
130.000
Població estimada en milers juliol de 2015
6.082,00
Densitat estimada h/km² (2015)
46,80
Capital
Managua
Llengua
Unitat monetària
córdoba
Població darrer cens
5.142.098
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
4,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
21,30
Taxa total de fecunditat 2015
2,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,20
Població urbana (%) 2014
58,50
Arròs (1.000 t) 2014
385,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
368,00
Patates (1.000 t) 2014
29.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
120,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
8,00
Aviram (1.000 t) 2013
111,00
Pesca (1.000 t) 2013
66,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
36,90
Prats i pastures
58,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
11.256
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1851
% Població activa (2014) Agricultura
32,20
% Població activa (2014) Indústria
16,50
% Població activa (2014) Serveis
51,30
Importació % PNB 2014
59,30
Exportació % PNB 2014
42,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
10,20
IDH Índex 2013
132,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
82,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.650
Telèfon fix 100 hab 2013
5,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
112,00
Usuaris internet 100 hab 2011
11,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
8,00
Habitants per habitatge 2005
5,20