Nigèria

País (Mapa)
Nigeria
Tipus d’estat
Superfície km²
923.768
Població estimada en milers juliol de 2015
182.202,00
Densitat estimada h/km² (2015)
197,20
Capital
Abuja
Llengua
Unitat monetària
naira
Població darrer cens
140.431.790
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
12,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
115,10
Taxa total de fecunditat 2015
5,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
53,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
52,70
Població urbana (%) 2014
46,90
Arròs (1.000 t) 2014
6.734,00
Blat (1.000 t) 2014
90,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
10.790,60
Cafè (1.000 t) 2013
2,10
Patates (1.000 t) 2014
1248.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
403,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
465,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
254,30
Aviram (1.000 t) 2013
170,00
Pesca (1.000 t) 2013
1.000,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
47,20
Prats i pastures
48,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
514.964
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2966
% Població activa (2014) Agricultura
26,40
% Població activa (2014) Indústria
73,60
Importació % PNB 2014
14,10
Exportació % PNB 2014
16,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
20,90
IDH Índex 2013
152,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
59,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.639
Telèfon fix 100 hab 2013
0,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
73,30
Usuaris internet 100 hab 2011
28,00
Habitants per habitatge 2005
4,90