Noruega

País (Mapa)
Noruega
Tipus d’estat
Superfície km²
323.802
Població estimada en milers juliol de 2015
5.211,00
Densitat estimada h/km² (2015)
16,10
Capital
Oslo
Llengua
Unitat monetària
corona noruega
Població darrer cens
4.979.955
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,70
Població urbana (%) 2014
80,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
522.349
PNB $ EUA 2013 (per capita)
103586
% Població activa (2014) Agricultura
2,10
% Població activa (2014) Indústria
20,50
% Població activa (2014) Serveis
77,00
Importació % PNB 2014
29,60
Exportació % PNB 2014
38,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
64,80
IDH Índex 2013
1,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.470
Telèfon fix 100 hab 2013
24,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
116,30
Usuaris internet 100 hab 2011
94,00
Diaris per 1.000 hab 2004
515,90
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
33,00
Habitants per habitatge 2005
2,30