Nova Zelanda

País (Mapa)
Nova Zelanda
Tipus d’estat
Superfície km²
270.467
Població estimada en milers juliol de 2015
4.528,50
Densitat estimada h/km² (2015)
16,70
Capital
Wellington
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Nova Zelanda
Població darrer cens
4.143.282
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,30
Població urbana (%) 2014
86,30
Blat (1.000 t) 2014
413,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
237,20
Patates (1.000 t) 2014
437.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
563,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
450,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
39,50
Aviram (1.000 t) 2013
173,30
Pesca (1.000 t) 2013
539,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
4,10
Prats i pastures
95,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
189.024
PNB $ EUA 2013 (per capita)
41952
% Població activa (2014) Agricultura
6,40
% Població activa (2014) Indústria
20,20
% Població activa (2014) Serveis
73,00
Importació % PNB 2014
27,50
Exportació % PNB 2014
29,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
15,90
IDH Índex 2013
7,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.130
Telèfon fix 100 hab 2013
41,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
105,80
Usuaris internet 100 hab 2011
86,00
Diaris per 1.000 hab 2004
182,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
23,00
Habitants per habitatge 2005
2,70