Oman

País (Mapa)
Oman
Tipus d’estat
Superfície km²
309.500
Població estimada en milers juliol de 2015
4.490,50
Densitat estimada h/km² (2015)
14,50
Capital
Masqat
Llengua
Unitat monetària
rial d’Oman
Població darrer cens
2.773.479
Taxa de creixement anual (%) 2015
4,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
2,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
7,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
79,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
75,30
Població urbana (%) 2014
77,20
Blat (1.000 t) 2014
2,20
Patates (1.000 t) 2014
5.90
Carn bovina (1.000 t) 2013
20,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
28,90
Aviram (1.000 t) 2013
6,00
Pesca (1.000 t) 2013
206,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
1,80
Prats i pastures
96,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
79.656
PNB $ EUA 2013 (per capita)
21929
% Població activa (2014) Agricultura
5,20
% Població activa (2014) Indústria
36,90
% Població activa (2014) Serveis
57,90
Importació % PNB 2014
36,50
Exportació % PNB 2014
63,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
10,20
IDH Índex 2013
56,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,30
Telèfon fix 100 hab 2013
9,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
154,60
Usuaris internet 100 hab 2011
68,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
18,00
Habitants per habitatge 2005
7,50