Països Baixos

País (Mapa)
Països Baixos
Tipus d’estat
Superfície km²
41.543
Població estimada en milers juliol de 2015
16.924,90
Densitat estimada h/km² (2015)
407,40
Capital
Amsterdam
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
16.105.285
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,90
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,90
Població urbana (%) 2014
89,90
Blat (1.000 t) 2014
1.304,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
173,10
Patates (1.000 t) 2014
7100.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
373,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
19,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
2.099,40
Aviram (1.000 t) 2013
1.014,30
Pesca (1.000 t) 2013
387,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
55,00
Prats i pastures
43,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
853.539
PNB $ EUA 2013 (per capita)
50930
% Població activa (2014) Agricultura
2,00
% Població activa (2014) Indústria
15,10
% Població activa (2014) Serveis
75,30
Importació % PNB 2014
72,30
Exportació % PNB 2014
83,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
42,90
IDH Índex 2013
4,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,90
Kilocalories al dia per capita 2014
3.250
Telèfon fix 100 hab 2013
42,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
113,70
Usuaris internet 100 hab 2011
92,00
Diaris per 1.000 hab 2004
307,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
47,00
Habitants per habitatge 2005
2,30