Pakistan

País (Mapa)
Pakistan
Superfície km²
796.095
Població estimada en milers juliol de 2015
188.924,90
Densitat estimada h/km² (2015)
237,30
Capital
Islamabad
Llengua
Unitat monetària
rupia pakistanesa
Població darrer cens
130.579.571
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
82,60
Taxa total de fecunditat 2015
3,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
67,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
65,40
Població urbana (%) 2014
38,30
Arròs (1.000 t) 2014
7.005,00
Blat (1.000 t) 2014
25.979,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
4.695,00
Patates (1.000 t) 2014
3507.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
1.646,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
459,10
Aviram (1.000 t) 2013
913,80
Pesca (1.000 t) 2013
623,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
78,00
Prats i pastures
18,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
225.418
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1238
% Població activa (2014) Agricultura
43,50
% Població activa (2014) Indústria
22,50
% Població activa (2014) Serveis
34,00
Importació % PNB 2014
18,80
Exportació % PNB 2014
12,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
58,20
IDH Índex 2013
146,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
58,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,10
Kilocalories al dia per capita 2014
2.449
Telèfon fix 100 hab 2013
3,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
70,10
Usuaris internet 100 hab 2011
9,00
Diaris per 1.000 hab 2004
50,30
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
6,00
Habitants per habitatge 2005
6,80