Perú

País (Mapa)
Perú
Tipus d’estat
Superfície km²
1.285.216
Població estimada en milers juliol de 2015
31.376,70
Densitat estimada h/km² (2015)
24,40
Capital
Lima
Unitat monetària
nou sol
Població darrer cens
27.412.157
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
26,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,20
Població urbana (%) 2014
78,30
Arròs (1.000 t) 2014
2.874,70
Blat (1.000 t) 2014
214,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.528,40
Cafè (1.000 t) 2013
256,20
Patates (1.000 t) 2014
4693.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
190,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
41,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
127,90
Aviram (1.000 t) 2013
1.203,20
Pesca (1.000 t) 2013
5.979,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
17,00
Prats i pastures
79,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
200.269
PNB $ EUA 2013 (per capita)
6593
% Població activa (2014) Agricultura
1,20
% Població activa (2014) Indústria
22,90
% Població activa (2014) Serveis
75,90
Importació % PNB 2014
23,90
Exportació % PNB 2014
22,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
58,70
IDH Índex 2013
82,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.760
Telèfon fix 100 hab 2013
11,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
98,10
Usuaris internet 100 hab 2011
37,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
15,00
Habitants per habitatge 2005
4,50