Qatar

País (Mapa)
Qatar
Tipus d’estat
Superfície km²
11.586
Població estimada en milers juliol de 2015
2.235,40
Densitat estimada h/km² (2015)
192,90
Capital
Doha
Llengua
Unitat monetària
rial de Qatar
Població darrer cens
1.699.435
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
1,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
7,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,50
Població urbana (%) 2014
99,20
Blat (1.000 t) 2014
0,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
1,30
Patates (1.000 t) 2014
0.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
3,90
Aviram (1.000 t) 2013
10,00
Pesca (1.000 t) 2013
12,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
21,20
Prats i pastures
75,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
202.450
PNB $ EUA 2013 (per capita)
93352
% Població activa (2014) Agricultura
1,40
% Població activa (2014) Indústria
51,60
% Població activa (2014) Serveis
46,80
Importació % PNB 2014
28,80
Exportació % PNB 2014
75,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
156,80
IDH Índex 2013
31,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,50
Telèfon fix 100 hab 2013
19,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
152,60
Usuaris internet 100 hab 2011
86,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
12,00
Habitants per habitatge 2005
7,30