Saint Lucia

País (Mapa)
Saint Lucia
Tipus d’estat
Superfície km²
539
Població estimada en milers juliol de 2015
185,00
Densitat estimada h/km² (2015)
343,20
Capital
Castries
Llengua
Unitat monetària
dòlar del Carib Oriental
Població darrer cens
173.720
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
13,90
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,50
Població urbana (%) 2014
18,50
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
1,40
Aviram (1.000 t) 2013
1,50
Pesca (1.000 t) 2013
2,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
63,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
27,30
Prats i pastures
9,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.336
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7328
% Població activa (2014) Agricultura
14,50
% Població activa (2014) Indústria
22,00
% Població activa (2014) Serveis
63,50
Importació % PNB 2014
52,70
Exportació % PNB 2014
45,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
497,50
IDH Índex 2013
97,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,10
Kilocalories al dia per capita 2014
2.720
Telèfon fix 100 hab 2013
18,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
116,30
Usuaris internet 100 hab 2011
42,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
15,00
Habitants per habitatge 2005
3,30