Samoa

País (Mapa)
Samoa
Tipus d’estat
Superfície km²
2.831
Població estimada en milers juliol de 2015
193,20
Densitat estimada h/km² (2015)
68,30
Capital
Apia
Llengua
Unitat monetària
tala
Població darrer cens
187.820
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
22,10
Taxa total de fecunditat 2015
4,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,70
Població urbana (%) 2014
19,30
Cafè (1.000 t) 2013
0,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
4,20
Aviram (1.000 t) 2013
0,60
Pesca (1.000 t) 2013
11,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
62,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
22,90
Prats i pastures
14,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
691
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3632
% Població activa (2014) Agricultura
5,40
% Població activa (2014) Indústria
14,80
% Població activa (2014) Serveis
79,90
Importació % PNB 2014
50,10
Exportació % PNB 2014
30,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
447,20
IDH Índex 2013
106,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,00
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.919
Habitants per habitatge 2005
7,70