San Marino

País (Mapa)
San Marino
Tipus d’estat
Superfície km²
61
Població estimada en milers juliol de 2015
31,80
Densitat estimada h/km² (2015)
521,00
Capital
San Marino
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
30.652
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,00
Població urbana (%) 2014
94,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
100,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.802
PNB $ EUA 2013 (per capita)
57293
% Població activa (2014) Agricultura
0,30
% Població activa (2014) Indústria
34,30
% Població activa (2014) Serveis
65,40
Importació % PNB 2014
47,40
Exportació % PNB 2014
24,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
177,00
Telèfon fix 100 hab 2013
59,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
117,00
Usuaris internet 100 hab 2011
50,00
Habitants per habitatge 2005
2,30