São Tomé i Príncipe

País (Mapa)
São Tomé I Príncipe
Tipus d’estat
Superfície km²
964
Població estimada en milers juliol de 2015
190,30
Densitat estimada h/km² (2015)
197,50
Capital
São Tomé
Llengua
Unitat monetària
dobra
Població darrer cens
178.739
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
60,50
Taxa total de fecunditat 2015
4,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
68,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,50
Població urbana (%) 2014
64,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,70
Cafè (1.000 t) 2013
0,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,40
Aviram (1.000 t) 2013
0,80
Pesca (1.000 t) 2013
5,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
80,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
17,90
Prats i pastures
2,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
342
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1770
% Població activa (2014) Agricultura
26,10
% Població activa (2014) Indústria
21,40
% Població activa (2014) Serveis
46,90
Importació % PNB 2014
51,20
Exportació % PNB 2014
11,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
234,10
IDH Índex 2013
142,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
74,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
9,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.655
Telèfon fix 100 hab 2013
3,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
64,90
Usuaris internet 100 hab 2011
20,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
29,00
Habitants per habitatge 2005
4,10