Senegal

País (Mapa)
Senegal
Tipus d’estat
Superfície km²
196.722
Població estimada en milers juliol de 2015
15.129,30
Densitat estimada h/km² (2015)
76,90
Capital
Dakar
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
12.873.601
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
45,70
Taxa total de fecunditat 2015
5,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
68,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,90
Població urbana (%) 2014
43,40
Arròs (1.000 t) 2014
559,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
178,70
Patates (1.000 t) 2014
29.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
63,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
31,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
11,60
Aviram (1.000 t) 2013
64,50
Pesca (1.000 t) 2013
470,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
40,50
Prats i pastures
58,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
15.152
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1072
% Població activa (2014) Agricultura
46,10
% Població activa (2014) Indústria
18,10
% Població activa (2014) Serveis
22,40
Importació % PNB 2014
46,90
Exportació % PNB 2014
27,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,50
IDH Índex 2013
163,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
55,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.480
Telèfon fix 100 hab 2013
2,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
92,90
Usuaris internet 100 hab 2011
18,00
Diaris per 1.000 hab 2004
8,70
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
3,00
Habitants per habitatge 2005
8,70