Sèrbia

País (Mapa)
Sèrbia
Tipus d’estat
Superfície km²
88.361
Població estimada en milers juliol de 2015
8.851,00
Densitat estimada h/km² (2015)
100,20
Capital
Belgrad
Llengua
Unitat monetària
nou dinar
Població darrer cens
7.186.862
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
12,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,20
Població urbana (%) 2014
55,50
Blat (1.000 t) 2014
2.387,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
7.951,60
Patates (1.000 t) 2014
592.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
70,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
35,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
247,70
Aviram (1.000 t) 2013
88,00
Pesca (1.000 t) 2013
11,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
6,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
65,10
Prats i pastures
29,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
45.520
PNB $ EUA 2013 (per capita)
6313
% Població activa (2014) Agricultura
21,30
% Població activa (2014) Indústria
25,90
% Població activa (2014) Serveis
52,90
Importació % PNB 2014
54,30
Exportació % PNB 2014
44,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
36,10
IDH Índex 2013
77,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.890
Telèfon fix 100 hab 2013
39,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
119,40
Usuaris internet 100 hab 2011
42,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
54,00
Habitants per habitatge 2005
3,30