Seychelles

País (Mapa)
Seychelles
Tipus d’estat
Superfície km²
455
Població estimada en milers juliol de 2015
96,50
Densitat estimada h/km² (2015)
212,00
Capital
Victòria
Llengua
Unitat monetària
rupia de les Seychelles
Població darrer cens
90.945
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
11,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
69,10
Població urbana (%) 2014
53,60
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,50
Aviram (1.000 t) 2013
1,00
Pesca (1.000 t) 2013
74,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
66,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
33,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.445
PNB $ EUA 2013 (per capita)
15565
% Població activa (2014) Agricultura
3,60
% Població activa (2014) Indústria
17,90
% Població activa (2014) Serveis
78,20
Importació % PNB 2014
99,60
Exportació % PNB 2014
84,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
2,80
IDH Índex 2013
71,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.470
Telèfon fix 100 hab 2013
23,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
147,30
Usuaris internet 100 hab 2011
43,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
36,00
Habitants per habitatge 2005
4,00