Sierra Leone

País (Mapa)
Sierra Leone
Tipus d’estat
Superfície km²
71.740
Població estimada en milers juliol de 2015
6.453,20
Densitat estimada h/km² (2015)
90,00
Capital
Freetown
Llengua
Unitat monetària
leone
Població darrer cens
4.976.871
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
13,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
123,10
Taxa total de fecunditat 2015
4,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
51,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
50,80
Població urbana (%) 2014
39,60
Arròs (1.000 t) 2014
1.155,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
38,00
Cafè (1.000 t) 2013
36,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
10,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
3,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
2,30
Aviram (1.000 t) 2013
16,20
Pesca (1.000 t) 2013
200,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
32,00
Prats i pastures
64,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
4.929
PNB $ EUA 2013 (per capita)
809
% Població activa (2014) Agricultura
61,10
% Població activa (2014) Indústria
38,90
Importació % PNB 2014
41,40
Exportació % PNB 2014
41,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,40
IDH Índex 2013
183,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
48,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,90
Kilocalories al dia per capita 2014
2.416
Telèfon fix 100 hab 2013
0,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
65,70
Habitants per habitatge 2005
6,10