Singapur

País (Mapa)
Singapur
Tipus d’estat
Superfície km²
699
Població estimada en milers juliol de 2015
5.603,70
Densitat estimada h/km² (2015)
8.016,80
Capital
Singapur
Unitat monetària
dòlar de Singapur
Població darrer cens
3.771.721
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
4,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,00
Taxa total de fecunditat 2015
1,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
86,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,10
Població urbana (%) 2014
100,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,00
Aviram (1.000 t) 2013
0,00
Pesca (1.000 t) 2013
6,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
13,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
86,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
295.744
PNB $ EUA 2013 (per capita)
54649
% Població activa (2014) Indústria
28,30
% Població activa (2014) Serveis
70,60
Importació % PNB 2014
163,20
Exportació % PNB 2014
187,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,30
IDH Índex 2013
9,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
96,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,00
Telèfon fix 100 hab 2013
36,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
155,90
Usuaris internet 100 hab 2011
75,00
Diaris per 1.000 hab 2004
360,70
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
31,00
Habitants per habitatge 2005
3,50