Síria

País (Mapa)
Síria
Tipus d’estat
Superfície km²
185.180
Població estimada en milers juliol de 2015
18.502,40
Densitat estimada h/km² (2015)
99,90
Capital
Damasc
Llengua
Unitat monetària
lliura siriana
Població darrer cens
17.921.000
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
19,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
76,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
63,90
Població urbana (%) 2014
57,30
Blat (1.000 t) 2014
2.024,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
67,10
Patates (1.000 t) 2014
539.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
70,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
187,70
Aviram (1.000 t) 2013
142,50
Pesca (1.000 t) 2013
8,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
7,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
33,30
Prats i pastures
59,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
35.164
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1606
% Població activa (2014) Agricultura
13,20
% Població activa (2014) Indústria
31,40
% Població activa (2014) Serveis
55,30
Importació % PNB 2014
35,80
Exportació % PNB 2014
35,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
5,80
IDH Índex 2013
118,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
86,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,10
Kilocalories al dia per capita 2014
2.990
Telèfon fix 100 hab 2013
20,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
56,10
Usuaris internet 100 hab 2011
23,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
15,00
Habitants per habitatge 2005
5,60