Somàlia

País (Mapa)
Somàlia
Tipus d’estat
Superfície km²
637.657
Població estimada en milers juliol de 2015
10.787,10
Densitat estimada h/km² (2015)
16,90
Capital
Mogadiscio
Llengua
Unitat monetària
xíling somali
Població darrer cens
7.114.431
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
11,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
123,50
Taxa total de fecunditat 2015
6,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
57,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
54,10
Població urbana (%) 2014
39,10
Arròs (1.000 t) 2014
2,00
Blat (1.000 t) 2014
1,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
95,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
60,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
134,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,10
Aviram (1.000 t) 2013
3,60
Pesca (1.000 t) 2013
30,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
2,50
Prats i pastures
97,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.399
PNB $ EUA 2013 (per capita)
133
% Població activa (2014) Agricultura
66,90
% Població activa (2014) Indústria
12,00
% Població activa (2014) Serveis
21,10
Importació % PNB 2014
1,70
Exportació % PNB 2014
0,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
3,10
Telèfon fix 100 hab 2013
0,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
49,40
Usuaris internet 100 hab 2011
1,00
Habitants per habitatge 2005
5,20