Sri Lanka

País (Mapa)
Sri Lanka
Tipus d’estat
Superfície km²
65.610
Població estimada en milers juliol de 2015
20.715,00
Densitat estimada h/km² (2015)
315,70
Capital
Colombo
Unitat monetària
rupia de Sri Lanka
Població darrer cens
20.263.723
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
8,80
Taxa total de fecunditat 2015
2,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,70
Població urbana (%) 2014
18,30
Arròs (1.000 t) 2014
3.381,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
241,10
Cafè (1.000 t) 2013
5,60
Patates (1.000 t) 2014
82.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
29,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
1,50
Aviram (1.000 t) 2013
106,00
Pesca (1.000 t) 2013
526,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
37,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
45,80
Prats i pastures
16,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
67.203
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3159
% Població activa (2014) Agricultura
30,40
% Població activa (2014) Indústria
25,50
% Població activa (2014) Serveis
43,40
Importació % PNB 2014
30,90
Exportació % PNB 2014
22,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
25,40
IDH Índex 2013
73,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
92,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
1,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.615
Telèfon fix 100 hab 2013
12,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
95,50
Usuaris internet 100 hab 2011
15,00
Habitants per habitatge 2005
4,30